Giá xăng RON95 và dầu Diesel giảm nhẹ từ 15h ngày 12/08

12-08-2020 15:00:00+07:00
12/08/2020 15:00 2
  •  

Giá xăng RON95 và dầu Diesel giảm nhẹ từ 15h ngày 12/08

Từ 15h00 ngày 12/8/2020, giá bán mặt hàng xăng E5RON92 và dầu mazut giữ ổn định so với kỳ trước, giá xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa giảm nhẹ so với giá hiện hành.

Giá xăng RON95 giảm nhẹ so với kỳ điều hành trước.

 

Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Quốc hội và Chính phủ, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

Thực hiện trích lập Quỹ BOG như kỳ trước, cụ thể: xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 932 đồng/lít (kỳ trước chi 900 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 479 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước), dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước 100 đồng/kg); dầu diesel ở mức 0 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá bán mặt hàng xăng RON92 và dầu mazut giữ ổn định so với kỳ trước, giá xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa giảm nhẹ so với giá hiện hành.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 14,409 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 14,922 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12,201 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 10,207 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11,183 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cũng như điều chỉnh giá đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2020.

Nhật Quang

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang