HCM: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

24-08-2020 17:15:00+07:00
24/08/2020 17:15 0
  •  

HCM: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200824_20200824 - HCM - CBTT mua lai CP ESOP 2018 lam CP quy.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang