HDBank dự kiến phát hành cổ phiếu chia cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 12,708 tỷ đồng

15-08-2020 14:00:00+07:00
15/08/2020 14:00 0
  •  

HDBank dự kiến phát hành cổ phiếu chia cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 12,708 tỷ đồng

HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 9,810 tỷ đồng lên gần 12,708 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 144.9 triệu cổ phiếu mới để chi trả cổ tức năm 2019, tương ứng với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Đồng thời, ngân hàng cũng phát hành gần 144.9 triệu cổ phiếu mới để chia thưởng, tương ứng với tỷ lệ chia thưởng 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

Nguồn thực hiện được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy và thặng dư vốn cổ phần của HDBank trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ.

Thời gian thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến trong quý 4/2020.

Trước đó, ĐHĐCĐ 2020 HDBank đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ trong năm 2020. Cổ đông HDBank sẽ được nhận được 50% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ phiếu thưởng, tổng cộng lên tới 65%.

Với tổng số tiền hơn 6,278 tỷ đồng thu được sau khi phát hành thêm cổ phiếu, HDBank dự kiến chi 1,000 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc đầu tư trụ sở mở rộng mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đồng thời trích 3,000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn. Phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng. Nếu phát hành thành công, HDBank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 9,810 tỷ đồng lên mức hơn 16,088 tỷ đồng trong năm 2020.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang