logo

Kiểm toán từ chối đưa ý kiến với BCTC bán niên của TNS

14-08-2020 17:00:31+07:00
14/08/2020 17:00 0
  •  

Kiểm toán từ chối đưa ý kiến với BCTC bán niên của TNS

Theo đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính (BCTC) giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01-30/06/2020 của CTCP Thép tấm lá Thống Nhất (UPCoM: TNS) vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục, nhưng không đưa ra bất kỳ kết luận nào về báo cáo này.

Đơn vị kiểm toán cho hay, TNS chưa thực hiện ghi nhận chi phí lãi vay phải trả Tổng CTCP Thép Việt Nam và chi phí lãi chậm trả với Công ty TNHH Thép Tấm lá Phú Mỹ - Vnsteel lũy kế đến 31/12/2019 là 33.38 tỷ đồng. Trong đó, chi phí năm 2016, 2017, 2018 và 2019 chưa ghi nhận lần lượt là 9.5 tỷ đồng, 8.4 tỷ đồng, 7.7 tỷ đồng và 7.6 tỷ đồng.

Điều này dẫn đến bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2020 ghi nhận chỉ tiêu “chi phí phải trả” phản ánh thiếu và chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” phản ánh thừa với cùng số tiền 33.38 tỷ đồng.

Đối với chi phí lãi vay phát sinh 6 tháng đầu năm 2020, TNS đang tiến hành thỏa thuận với các chủ nợ nhằm giãn nợ, giảm lãi phải trả. Các bên vẫn đang trong quá trình thương thảo và đàm phán, do đó đơn vị kiểm toán không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2020 và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.

Đáng chú ý, BCTC của TNS tại ngày 30/06/2020 cho thấy nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 222.82 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của Công ty là 203.03 tỷ đồng, vượt quá vốn chủ sở hữu 2.26 tỷ đồng. Tổng số nợ phải trả đã quá hạn thanh toán là 268.2 tỷ đồng. Công ty chưa đạt được thỏa thuận mới đáng kể nào về việc giãn nợ.

Do đó, Công ty sẽ chưa thể thu xếp được nguồn tài chính để thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong điều kiện hoạt động như hiện tại. Các dấu hiệu trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01-30/06/2020 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Đơn vị kiểm toán cho biết do tầm quan trọng của vấn đề từ chối đưa ra kết luận như trên, đơn vị kiểm toán không thể thu thập được bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra kết luận và vì vậy không đưa ra bất kỳ kết luận nào về BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán 01/01-30/06/2020 của TNS.

Giải trình về việc đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận liên quan đến chi phí lãi vay các hợp đồng tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), CTCP Tài chính Tín Việt (CFC), lãi bảo lãnh của Vnsteel và chi phí lãi chậm trả mua hàng của Công ty TNHH Thép MTV Thép Tấm là Phú Mỹ (PFS), TNS cho biết:

Do tình hình tài chính khó khăn nên Công ty đã làm việc với VND và PFS về kế hoạch trả nợ và việc không tính lãi cho khoản dư nợ vào BCTC năm 2016, 2017, 2018 và 2019.

Đối với 2 đơn vị tài chính là VCBCFC, TNS cũng chỉ tập trung trả nợ gốc nên trong 6 tháng đầu năm, Công ty không hạch toán chi phí lãi vay của VCB, CFC. Do đó, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ của TNS có kết quả khả quan hơn.

Cụ thể, theo BCTC bán niên của TNS, Công ty có hơn 500 tỷ đồng doanh thu, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, TNS vẫn ghi nhận lãi gần 4 tỷ đồng, do không ghi nhận chi phí lãi vay, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang