Lỗ liên tiếp, Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng Tổng công ty Lilama

11-08-2020 16:00:00+07:00
11/08/2020 16:00 0
  •  

Lỗ liên tiếp, Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng Tổng công ty Lilama

Trước những khó khăn của Tổng công ty Lắp máy (Lilama), Bộ Xây dựng đã có chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Lilama thu hồi nợ đọng, tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018, 2019 của Tổng công ty Lilama đều âm.

Bộ Xây dựng cho biết, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 6/4/2016 với số vốn điều lệ 797.261.040.000 đồng, vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu nắm giữ 97,88% vốn điều lệ.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Lilama được Deloitte Việt Nam kiểm toán, doanh thu năm 2019 của tổng công ty là 7.042 tỷ đồng, giảm 47,5% so với năm 2018 (doanh thu năm 2018 là 13.412 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế năm 2019 âm 86 tỷ đồng, năm 2018 âm 182 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2019 là 8.175 tỷ đồng, giảm 37,4 % so với 31/12/2018 (tổng tài sản đến ngày 31/12/2018 là 13.052 tỷ đồng).

Lý giải doanh thu giảm của doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cho rằng, trong những năm qua, thị trường  xây lắp, chế tạo trong nước không thuận lợi, cùng với đó, các dự án đầu tư công đình hoãn, giãn tiến độ làm cho thị trường công việc trong nước đối với ngành xây lắp vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của Lilama.

Cụ thể, năm 2018 và 2019 gần như không có các dự án lớn trong nước triển khai (ngoài dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2), vì vậy doanh thu của Lilama đã tụt giảm mạnh.

Ngoài ra, năm 2019 dù hoạt động sản xuất kinh doanh cùa Công ty mẹ -Lilama vẫn có lãi (lợi nhuận sau thuế 63 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 vẫn âm 86 tỷ đồng. 

Trước thực trạng khó khăn về thị trường công việc xây lắp, chế tạo trong giai đoạn vừa qua đối với Lilama, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Người dại diện phần vốn nhà nước tại Lilama tập trung thực hiện  giải pháp: Tập trung hoàn thành công tác quyết toán, thu hồi công nợ còn tồn đọng, kéo dài tại các dự án lớn, trọng điểm đã hoàn thành (riêng tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, dự án đã vận hành hiệu quả trên 5 năm, hết thời gian hào hành 3 năm, khoản công nợ chủ đầu tư PVN chưa thanh toán cho tổng thầu Lilama khoảng 1.415,5 tỷ đồng. Đặc biệt, phải đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện Lilama, tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tăn cường công tác quản lý, điều hành trực tiếp của công ty mẹ, nhằm nâng cao hiệu quả cho tổng công ty thông qua việc nâng cao vai trò, năng lực của các đơn vị trực tiếp quản lý.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang tập trung triển khai công tác thoái giảm vốn nhà nước về 51% trong năm 2020 tại Lilama theo đúng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 908/ỌĐ-TTg ngày 29/6/2020.

Ngọc Mai

Tiền phong

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang