Sau soát xét, lãi ròng của HBC tăng thêm 79%

31-08-2020 16:43:01+07:00
31/08/2020 16:43 4
  •  

Sau soát xét, lãi ròng của HBC tăng thêm 79%

BCTC hợp nhất bán niên sau soát xét của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) cho thấy lãi ròng của Công ty đã tăng cao 79% sau soát xét. Dù vậy, kết quả này vẫn đang đi lùi đến 93% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần sau soát xét của HBC nhích nhẹ 0.35% lên 5,410 tỷ đồng với 96% nguồn doanh thu đến từ hợp đồng xây dựng. Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán cũng chỉ nhích nhẹ sau soát xét khiến lãi gộp của HBC tăng hơn 1%, đạt 427 tỷ đồng.

Qua đó, với các chỉ tiêu khác không quá biến động sau soát xét (chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của HBC tăng nhẹ) lãi thuần từ HĐKD của HBC đã ghi nhận mức 31 tỷ đồng, tăng đến 13% sau soát xét. Đáng chú ý, mức lãi ròng của doanh nghiệp này sau soát xét đạt 13 tỷ đồng, tăng đến 79% so với con số tự lập. Dù vậy, kết quả này vẫn đang đi lùi đáng kể 93% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh bán niên của HBC sau soát xét
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC của HBC

Tổng tài sản của HBC tại thời điểm cuối quý 2 đạt 15,058 tỷ đồng, giảm 10% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 12,932 tỷ đồng, giảm 10%; tài sản dài hạn đạt 2,127 tỷ đồng, giảm 7%.

Trong tài sản ngắn hạn của Hòa Bình, các khoản phải thu ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 10,611 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm chủ yếu do Công ty giảm phải thu khách khách hàng và thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.

Nợ phải trả của HBC tại ngày 30/06/2020 đạt 11,165 tỷ đồng, giảm 13% so với thời điểm đầu năm và chiếm 74% tổng tài sản. Trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty, nợ vay vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt tỷ đồng 5,104 và nhích nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm.

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD của HBC sau 6 tháng đầu năm ghi nhận mức âm 451 tỷ đồng, cùng kỳ âm 595 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HBC vẫn đang trong đà tăng kể từ cuối tháng 7, hiện đang giao dịch tại mức giá 9,970 đồng/cp (kết phiên 31/08), khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 3.2 triệu cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu HBC trong 1 năm trở lại

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang