SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

04-08-2020 15:08:00+07:00
04/08/2020 15:08 0
  •  

SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200804_20200803 - SSI - Thay doi SL CP bieu quyet luu hanh.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang