SVC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

28-08-2020 15:46:00+07:00
28/08/2020 15:46 0
  •  

SVC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200828_20200828 - SVC - BC KQPH tang von.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang