logo

Tài sản cố định là gì? Phân biệt tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình như thế nào?

04-08-2020 22:00:00+07:00
04/08/2020 22:00 4
 •  

Tài sản cố định là gì? Phân biệt tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình như thế nào?

Chúng ta vẫn nghe rằng doanh nghiệp sở hữu tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong tài sản dài hạn có tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Vậy một cách chính xác thì tài sản cố định bao gồm những gì?

Có thời gian sử dụng bao lâu trở lên được gọi là tài sản cố định?

 • 1 năm
 • 2 năm
 • 5 năm
 • 15 năm

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 24/5/2013 tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời 03 tiêu chuẩn sau thì được coi là tài sản cố định: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Có thời gian sử dụng trên 01 năm trở lên; Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Theo bạn, đâu là tài sản cố định hữu hình?

 • Máy móc, thiết bị
 • Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
 • Thiết bị, dụng cụ quản lý
 • Tất cả các ý trên đều đúng

3 tiêu chuẩn đối với tài sản cố định hữu hình: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Có thời gian sử dụng trên 01 năm trở lên; Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Theo bạn, đâu là tài sản cố định vô hình?

 • Sáng chế, phát minh, công thức
 • Thương hiệu, tên thương mại
 • Quyền kinh doanh, giấy phép, hợp đồng
 • Tất cả các ý trên đều đúng

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời 03 tiêu chuẩn sau: 1) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; 2) Có thời gian sử dụng trên 01 năm trở lên; 3) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên nhưng không hình thành tài sản cố định hữu hình được coi là tài sản cố định vô hình.

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang