Việt Nam ETFs họ là ai?

Tìm hiểu về VNAllshare-Index

08-08-2020 10:00:00+07:00
08/08/2020 10:00 2
  •  

Tìm hiểu về VNAllshare-Index

Bài viết tập trung giới thiệu cách thức chọn thành phần chỉ số VNAllshare-Index. Đây là chỉ số cơ bản, để xây dựng nên các chỉ số tham chiếu sau này. Bên cạnh đó, bài viết cũng giới thiệu cho đọc giả một số khái niệm cần nắm khi tìm hiểu về chỉ số tham chiếu của quỹ như chỉ số tổng thu nhập hay kỳ đảo danh mục.

* Các quỹ ETF nội

* Việt Nam ETFs họ là ai?

VNAllshare-Index

Để đánh giá về sự biến động của sàn HOSE, thì nhà đầu tư thường nhìn vào VN-Index, chỉ số này gồm toàn bộ các cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Tuy nhiên, chỉ số này lại không phản ánh được chính xác diễn biến của thị trường khi chịu tác động rất lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB, VNM... nếu các cổ phiếu này tăng trưởng thì dù số mã giảm có chiếm đa số thì VN-Index vẫn tăng.

Bên cạnh đó, với hơn 300 mã niêm yết trên sàn thì có rất nhiều mã không có giao dịch, nếu tính các mã này vào chỉ số sẽ  phần nào làm nhà đầu tư đánh giá không chính xác về thị trường. Do đó, HOSE đã tiến hành xây dựng bộ chỉ số mới, gọi là bộ chỉ số HOSE, nhằm giúp nhà đầu tư đánh giá chính xác hơn về diễn biến của thị trường. Bộ chỉ số này tính toán dựa trên tiêu chí thanh khoản và free float, đặc biệt là giới hạn sự ảnh hưởng của một cổ phiếu lên chỉ số chung thông qua hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa.

Trong bộ chỉ số HOSE thì VNAllshare-Index được xem là chỉ số nền tảng. Từ chỉ số này, nhà đầu tư có thể xây dựng  được hầu hết các chỉ số tham chiếu quan trọng trên thị trường như VN30-Index, VN100-Index, VNDIAMOND-Index...

Các cổ phiếu trong VNAllshare-Index là những cổ phiếu niêm yết trên HOSE và lọc theo 3 tiêu chí sau:

Tiêu chí về niêm yết: cổ phiếu không thuộc các diện sau:

· Thuộc diện cảnh báo do vi phạm công bố thông tin, kiểm soát đặc biệt tạm ngừng giao dịch trong vòng 3 tháng.

· Cổ phiếu niêm yết dưới 6 tháng.

· Cổ phiếu có vốn hóa thuộc top 5 có thời gian niêm yết dưới 3 tháng.

Tiêu chí về free float: cổ phiếu được chọn nếu:

· Free float >10%

· 10%≥Free float≥5% nhưng giá trị vốn hóa theo free float lớn hơn trung vị của tập 90% giá trị vốn hóa sau bước lọc về niêm yết.

Tiêu chí về thanh khoản:

· Cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ trước sẽ bị loại nếu tỷ lệ quay vòng nhỏ hơn 0.04%.

· Cổ phiếu không thuộc rổ chỉ số kỳ trước sẽ bị loại nếu tỷ lệ quay vòng nhỏ hơn 0.05%.

Các cổ phiếu thỏa Tiêu chí về niêm yết, Tiêu chí về free float và Tiêu chí về thanh khoản sẽ là những cổ phiếu ở trong rổ VNAllshare Index.

Từ cổ phiếu thành phần của rổ này nếu chia theo quy mô, chúng ta có nhóm chỉ số tham chiếu VN30-Index, VN100-Index. Nếu chia theo nhóm đầu tư thì có Vietnam Diamond Index và Vietnam Leading Financial Index.

Kỳ đảo danh mục

Kỳ đảo danh mục (hay review danh mục) được hiểu là thời điểm các cổ phiếu được cập nhật lại tỷ trọng danh mục hoặc cổ phiếu thành phần, thêm vào các cổ phiếu đủ chuẩn và loại đi các cổ phiếu không đủ chuẩn.

Với các quỹ ETF ngoại, chỉ số tham chiếu sẽ được đánh giá 4 lần trong năm, thêm vào hoặc loại ra các cổ phiếu. Tuy nhiên, với các chỉ số được xây dựng bởi các sở giao dịch ở Việt Nam cũng có 4 lần đánh giá nhưng chia thành 2 loại:

· Cập nhật thành phần: định kỳ 6 tháng, cổ phiếu thành phần của chỉ số sẽ được đánh giá lại, xem xét các cổ phiếu còn đủ tiêu chuẩn ở trong rổ hay không. Nếu không sẽ bị loại ra và thêm cổ phiếu khác vào.

· Cập nhật tỷ trọng: Các kỳ đánh giá lại tỷ trọng cổ phiếu sẽ diễn ra 3 tháng 1 lần vào tháng 1, 4, 7 và 10 nhằm cập nhật lại tỷ trọng của các cổ phiếu trong danh mục.

Nếu kỳ cập nhật tỷ trọng trùng với kỳ cập nhật thành phần thì cổ phiếu trong danh mục sẽ được thay đổi và cập nhật tỷ trọng mới. Bên dưới là bảng tổng hợp các mốc thời gian của kỳ đảo danh mục trong năm của các quỹ nội.

Chỉ số tổng thu nhập

Chúng ta thường sử dụng VN30-Index, VNX50-Index... như chỉ số tham chiếu của các quỹ ETF nội, tuy nhiên cách hiểu này chưa thật sự chính xác. VN30-Index, VNX50-Index... về bản chất chỉ là số tuyệt đối nếu các chỉ số này tăng thì thị trường đi lên chứ các chỉ số này không đại diện cho tỷ suất sinh lợi (TSSL) của thị trường. Thứ các quỹ ETF sử dụng để làm tham chiếu là tỷ suất sinh lợi của các chỉ số.

Với các bộ chỉ số được xây dựng bởi HOSE thì các chỉ số này sẽ có một chỉ số tương ứng để đo lường TSSL như VN30-Index thể hiện cho chỉ số của 30 mã large-cap thì VN30 Tri đo lường TSSL của VN30-Index. Nhóm các chỉ số đo lường TSSL này được gọi chung là chỉ số tổng thu nhập. Mỗi chỉ số như VN30-Index, VNX50-Index... đều sẽ có 1 chỉ số thu nhập. Cách nói VN30-Index là tham chiếu của quỹ E1VFVN30 chỉ là cách nói tắt đi của việc sử dụng TSSL của VN30-Index hay chỉ số VN30 Tri (chỉ số tổng thu nhập của VN30-Index) làm chỉ số tham chiếu.

Trần Trương Mạnh Hiếu - Trưởng nhóm phân tích chiến lược, Chứng khoán KIS Việt Nam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang