Yeah1: Cổ phiếu tiếp tục bị cảnh báo, lãi ròng 6 tháng giảm 90% sau soát xét

19-08-2020 14:51:37+07:00
19/08/2020 14:51 3
  •  

Yeah1: Cổ phiếu tiếp tục bị cảnh báo, lãi ròng 6 tháng giảm 90% sau soát xét

Ngày 14/08/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG).

* Yeah1: Tiền mặt giảm hơn 400 tỷ, lỗ thuần gần 66 tỷ đồng trong quý 2

* Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống: “Yeah1 sẽ quay lại cuộc đua bằng tâm thế mới”

* Yeah1 dự tính bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, xóa lỗ kế toán và chia tách cổ phiếu

Theo BCTC, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2020 YEG là 402 triệu đồng và lỗ sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là 560 triệu đồng. Đồng thời, BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của YEG có thuyết minh việc YEG sử dụng số tiền gần 308 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019.

SGDCK TP.HCM tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu YEG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 31/03/2020 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu YEG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Trước đó, cổ phiếu YEG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 08/04/2020 do Công ty có lỗ sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2019 là 385 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 31/12/2019 là 305 tỷ đồng.

Lãi ròng nửa đầu năm 2020 “bốc hơi” 90% sau soát xét

Sau soát xét, lãi ròng của YEG giảm mạnh 90%, chỉ còn 402 triệu đồng trong khi báo cáo tự lập con số này ghi nhận hơn 4 tỷ đồng. Theo giải trình của YEG, lãi giảm chủ yếu do trích lập dự phòng khoản phải thu với Công ty TNHH Tân An Đông Sài Gòn.

Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán

Tính đến ngày 30/06/2020, YEG phải thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh 17.5 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng phải thu 12.25 tỷ đồng. Đây là hợp đồng hợp tác kinh doanh về đầu tư, xây dựng và kinh doanh dự án Hùng Vương Square tại số 100 Hùng Vương, P9, Q5, TPHCM giữa YEG và chủ đầu tư là Công ty TNHH Tân An Đông Sài Gòn (trước đây là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mai Hương Hương). Tổng giá trị đầu tư dự án là 50 tỷ đồng, trong đó, YEG đồng ý góp 35% tổng mức đầu tư (17.5 tỷ đồng) và chủ đầu tư đồng ý góp 65% mức đầu tư còn lại (32.5 tỷ đồng).

Tại ngày 30/06/2020, Công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh và thu hồi vốn đầu tư. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc quyết định trích lập dự phòng cho khoản phải thu này sau khi đánh giá khả năng thu hồi.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của YEG đã soát xét

Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét của YEG

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang