Doanh nghiệp phát hành gần 40,000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8 trên HNX

15-09-2020 11:31:23+07:00
15/09/2020 11:31 0
  •  

Doanh nghiệp phát hành gần 40,000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8 trên HNX

37 doanh nghiệp đã thông qua 200 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 38,399 tỷ đồng trong tháng 8 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại HNX trong tháng 8/2020, có 723 đợt đăng ký với giá trị đăng ký phát hành là 127,092 tỷ đồng trong tháng 8 vừa qua.

Nguồn: HNX

Tuy nhiên, số đợt phát hành thực tế là 172 đợt của 37 doanh nghiệp với giá trị phát hành 38,399 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành bình quân là 3.97 năm.

Trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 3 năm có giá trị phát hành cao nhất với 22,590 tỷ đồng.

Xét về loại hình doanh nghiệp, nhóm bất động sản có giá trị phát hành lớn nhất trong tháng 8 với 11,670 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30.4%. Kế đến là tổ chức tín dụng và doanh nghiệp dịch vụ với tỷ lệ lần lượt là hơn 26.1% và gần 17.8%.

Nhóm xây dựng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng không phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, trên HNX có 2,064 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có 1,354 đợt đã phát hành của 174 doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành gần 237,730 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành bình quân là 3.94 năm.

Đối với trái phiếu quốc tế, trong tháng 8 không có đợt phát hành nào. Qua đó, lũy kế 8 tháng đầu năm trên HNX không có đợt phát hành trong tổng số 3 đợt đăng ký. Giá trị đăng ký là 1.1 tỷ USD.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang