FLC dự phòng hơn 1,145 tỷ đồng cho phần vốn góp vào Bamboo Airways

01-09-2020 14:07:13+07:00
01/09/2020 14:07 4
  •  

FLC dự phòng hơn 1,145 tỷ đồng cho phần vốn góp vào Bamboo Airways

Tính theo lĩnh vực kinh doanh hợp nhất, mảng dịch vụ khiến CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) phải chịu lỗ trong nửa đầu năm 2020 khi lỗ thuần tới gần 2,482 tỷ đồng. Mảng bất động sản và buôn bán hàng hóa vẫn thu lời trong kỳ. Trong khi đó, hoạt động tài chính của Công ty lỗ vào khoảng gần 62 tỷ đồng. 

Trên báo cáo tài chính riêng bán niên 2020, FLC ghi nhận khoản góp vốn hơn 3,587 tỷ đồng vào CTCP Hàng Không Tre Việt (Bamboo Airways, BAV) vào thời điểm cuối quý 2, tăng hơn 73% so với đầu năm. Sau nửa đầu năm 2020, Công ty phải dự phòng giảm giá tới hơn 1,145 tỷ đồng cho khoản góp vốn này.

Trong nửa đầu năm 2020, công ty mẹ FLC báo lỗ hơn 1,303 tỷ đồng. Việc trích lập dự phòng ở các công ty đã làm chi phí tài chính của Công ty mẹ tăng mạnh. Bên cạnh đó, Công ty giải trình rằng ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 đã khiến doanh thu và lợi nhuận trong kỳ giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Công ty ghi nhận dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn tới hơn 1,408 tỷ đồng, gấp tới 91 lần so với cùng kỳ khiến chi phí tài chính của Công ty tăng lên mức 1,580.4 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của công ty mẹ FLC nửa đầu năm 2020
Đvt: Tỷ đồng
Các khoản góp vốn vào công ty con của FLC tại thời điểm 30/06/2020
Nguồn: BCTC riêng bán niên 2020 của FLC

Đối với kết quả hợp nhất, FLC chịu lỗ hơn 2,790 tỷ đồng (lỗ ròng 1,582 tỷ đồng) do ảnh hưởng từ dịch bệnh kéo giá vốn hàng bán gồm chi phí nhân công, thuê tàu bay, nhiên liệu, thuê văn phòng, căn hộ… của mảng kinh doanh hàng không, khách sạn và du lịch tăng 40%. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty giảm mạnh 60% so với cùng kỳ.

Tính theo lĩnh vực kinh doanh hợp nhất, mảng dịch vụ nguyên nhân chính khiến FLC phải chịu lỗ trong kỳ này khi lỗ thuần tới gần 2,482 tỷ đồng. Mảng bất động sản và buôn bán hàng hóa vẫn thu lời trong kỳ. Trong khi đó, hoạt động tài chính của Công ty lỗ vào khoảng gần 62 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng các khoản đầu tư tài chính của Công ty lên tới 9,318 tỷ đồng. Tổng dự phòng ở mức 2,054 tỷ đồng, gấp 3 lần so với đầu năm. FLC lúc này nắm giữ 52.11% tỷ lệ biểu quyết và 52.35% tỷ lệ lợi ích tại Bamboo Airways.

Ngoài Bamboo Airways, FLC cũng phải trích lập dự phòng hàng trăm tỷ đồng đối với Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort (278.7 tỷ đồng), CTCP FLC Quy Nhơn Golf & Resort (167.9 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long (131.4 tỷ đồng).

Sau soát xét bán niên, kết quả lỗ ròng của Công ty nhích nhẹ thêm khoảng 60 tỷ đồng so với con số tự lập.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang