HCM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

09-09-2020 17:12:00+07:00
09/09/2020 17:12 0
  •  

HCM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200909_20200909 - HCM - KQ mua lai CP Esop 2018 lam CP quy & Thay doi SL CP luu hanh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang