HNG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai

30-09-2020 16:38:00+07:00
30/09/2020 16:38 0
  •  

HNG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai

Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200930_20200930 - HNG - BC SH CD lon - Cty Hung Thang Loi Gia Lai.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang