HOSE đưa 2 cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

07-09-2020 08:27:45+07:00
07/09/2020 08:27 6
  •  

HOSE đưa 2 cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) có quyết định đưa cổ phiếu CEEVNG ra khỏi diện cảnh báo. Trong khi đó, cổ phiếu CLG bị vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/09/2020 và cổ phiếu HNG chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 07/09/2020.

Cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do Công ty có lãi ròng 6 tháng đầu năm 2020 là 11.09 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế tại ngày 30/06/2020 còn gần 2,313 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu CEE của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE: CEE), Công ty có lãi ròng 6 tháng đầu năm năm 2020 là 0.64 tỷ đồng và lãi lũy kế tại ngày 30/06/2020 là 21.25 tỷ đồng nên được đưa ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày 07/09/2020.

Tương tự, cổ phiếu VNG của CTCP Du lịch Thành Thành Công (HOSE: VNG) được đưa ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày 08/09/2020 do Công ty có lãi ròng nửa đầu năm hơn 55 tỷ đồng và lãi lũy kế tính đến ngày 30/06/2020 hơn 15 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu CLG của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (HOSE: CLG) bị đưa vào diện cảnh báo vì đã vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin về công bố thông tin bất thường và thông tin định kỳ.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang