ICT: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11-09-2020 14:44:00+07:00
11/09/2020 14:44 0
  •  

ICT: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200911_20200910 - ICT - NQ13 HDQT cc lay y kien co dong bang van ban.PDF

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang