Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Công ty cho thuê tài chính Agribank

25-09-2020 11:19:00+07:00
25/09/2020 11:19 3
  •  

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Công ty cho thuê tài chính Agribank

Theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất soát xét bán niên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), kiểm toán lưu ý khả năng hoạt động liên tục của công ty con của Ngân hàng là Công ty Cho thuê tài chính 1 (ALC1).

Cụ thể, theo BCTC của ALC 1, tại ngày 30/06/2020, Công ty có lỗ lũy kế là 665 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 389 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ phải trả tại ngày 30/06/2020 bao gồm khoản nợ lãi phải trả đã quá hạn thanh toán là 451 tỷ đồng, trong đó có 430 tỷ đồng là nợ lãi phải trả Agribank.

Mặc dù ALC 1 đã đàm phán với các đối tác về việc thực hiện thanh toán và cơ cấu nợ, nợ lãi phải trả vẫn chiếm 72% tổng nợ phải trả của Công ty.

Kiểm toán đánh giá những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của ALC 1.

ALC 1 được thành lập năm 1998, là đơn vị hoạch toán độc lập trực thuộc Agribank, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, được phép huy động vốn bằng 20 lần vốn điều lệ. Hoạt động chính là cho thuê tài chính, huy động vốn từ 1 năm trở lên, phát hành các giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu... có kỳ hạn trên 1 năm và các nghiệp vụ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong hai công ty cho thuê tài chính do Agribank sở hữu 100% vốn điều lệ. Trong đó, ALC 2 đã mở thủ tục xin phá sản.

Từ năm 2016, Srisawad Corporation đã liên hệ với Agribank về việc mua lại 100% vốn mà Agribank đã đầu tư cho ALC1 (là công ty con và thuộc chủ sở hữu của Agribank).

Đến tháng 7-2017, Srisawad Corporation và Agribank ký biên bản ghi nhớ với nội dung đối tác Thái Lan đồng ý trả cho ngân hàng đầy đủ phần vốn điều lệ ban đầu và toàn bộ số tiền nợ gốc do ALC1 đã vay của ngân hàng trong thời gian hoạt động. Đối tác này còn sẵn sàng kế thừa toàn bộ công nợ hiện tại của ALC1, dù công ty cho thuê tài chính này đang bị thua lỗ rất nhiều.

Phương án được Srisawad Corporation đưa ra là sẽ hoàn trả 100% tổng vốn cho Agribank số tiền 523 tỷ đồng, trong đó có 200 tỷ đồng vốn điều lệ và 323 tỷ đồng nợ gốc của ALC1 đã vay của ngân hàng này.

Tuy nhiên, từ tháng 9-2018 đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa có trả lời chính thức về việc có chấp nhận thương vụ mua lại ALC1 từ đối tác Thái Lan.

Srisawad Corporation là doanh nghiệp Thái Lan, là một trong những công ty con của Tập đoàn tài chính International Holding. Công ty này cũng có công ty con đang hoạt động ở Việt Nam trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay, trả góp…

Tính đến ngày 30/06/2020, Agribank sở hữu 5 công ty con bao gồm ALC1 (100% vốn), Công ty Dịch vụ Agribank (100% vốn), Agribank AMC (100 vốn), Agriseco (75.21% vốn) và ABIC (52.93%).

Nửa đầu năm, Agribank có gần 6,947 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

So với mục tiêu lãi trước thuế tối thiểu 12,200 tỷ đồng cho năm 2020, Agribank đã thực hiện được 57% kế hoạch đề ra.

Tại ngày 30/06/2020,  tổng tài sản của Agribank vẫn xấp xỉ so với đầu năm, ở mức gần 1.5 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng hơn 1.1 triệu tỷ đồng, tăng 1% và dự phòng cho vay tăng 24%. Các khoản lãi, phí phải thu ở mức hơn 13,280 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, Agribank ghi nhận tiền gửi của khách hàng tăng 4% so với đầu năm, đạt hơn 1.3 triệu tỷ đồng. Tiền gửi và vay các TCTD giảm 10% và phát hành giấy tờ gần như không thay đổi.

Xét chất lượng cho vay, tổng nợ xấu của Agribank tăng 40% do nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng mạnh 95% và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 39% so với đầu năm. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng chỉ tăng 1%. Vì vậy, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ theo đó tăng từ mức 1.56% lên 2.15%.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang