Lãi ròng KBC giảm gần 73% sau soát xét

03-09-2020 14:05:48+07:00
03/09/2020 14:05 0
  •  

Lãi ròng KBC giảm gần 73% sau soát xét

Trong BCTC hợp nhất bán niên 2020 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC), hầu hết các chỉ tiêu của doanh nghiệp không biến động nhiều sau soát xét nhưng lãi ròng nửa đầu năm của Công ty này lại sụt giảm đến 73%.

Cụ thể, doanh thu thuần nửa đầu năm 2020 của KBC sau soát xét vẫn đạt 727 tỷ đồng với phần lớn nguồn thu đến từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng, kết quả này đi lùi đến 54% so với cùng kỳ. Theo giải trình của KBC, do tình hình đại dịch Covid-19 xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2020 dẫn đến tình hình kinh doanh của Công ty đã bị suy giảm.

Đáng chú ý, bên cạnh chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 6% sau soát xét, các chỉ tiêu khác của KBC gần như không biến động. Qua đó, Công ty ghi nhận mức lãi sau thuế hơn 105 tỷ đồng, giảm 4% so với báo cáo tự lập. Thế nhưng LNST cổ đông Công ty mẹ của KBC lại giảm mạnh 73% sau soát xét chỉ còn hơn 15 tỷ đồng (giảm 96% so với cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh bán niên sau soát xét của Kinh Bắc
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất của KBC

Tổng tài sản của KBC tại thời điểm cuối quý 2 đạt 18,187 tỷ đồng, tăng đến 11% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, đạt 15,653 tỷ đồng, tăng 13%; tài sản dài hạn đạt 2,533 tỷ đồng, nhích nhẹ 12 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn của KBC tăng mạnh chủ yếu do Công ty rót hơn 1,862 tỷ đồng vào chứng khoán kinh doanh mà cụ thể là mua 100% vốn góp của Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen. KBC trình bày khoản đầu tư này là chứng khoán kinh doanh do Tổng Công ty có kế hoạch chuyển nhượng khoản đầu tư vào công ty này trong thời gian tới. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn cũng như hàng tồn kho của KBC cũng nhích nhẹ so với thời điểm đầu năm, lần lượt đạt 5,520 tỷ đồng và 7,641 tỷ đồng.

Nợ phải trả của KBC tại ngày 30/06/2020 tăng hơn 27% so với thời điểm đầu năm lên 7,700 tỷ đồng chủ yếu do Công ty gia tăng các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác. Cụ thể, KBC ghi nhận hơn 1,805 tỷ đồng nợ phải trả cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Minh Hoàng liên quan đến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Hoa Sen nói trên. Hiện tổng nợ phải trả của KBC đang chiếm hơn 42% tổng tài sản.

Bên cạnh kết quả kinh doanh sụt giảm sau soát xét và đi lùi đáng kể so với cùng kỳ thì lưu chuyển tiền thuần của KBC cũng đáng lưu tâm khi ghi nhận mức âm hơn 552 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, trong khi đó cùng kỳ đạt hơn 775 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu KBC đang tăng lại kể từ đáy cuối tháng 7, hiện giao dịch tại mức giá 13,600 đồng/cp (trong phiên 03/09). Khối lượng trung bình đạt hơn 2.3 triệu cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 1 năm trở lại

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang