LCM nói gì trước các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán?

11-09-2020 08:50:26+07:00
11/09/2020 08:50 1
  •  

LCM nói gì trước các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán?

CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (HOSE: LCM) vừa có văn bản giải trình ý kiến kiểm toán trong BCTC bán niên 2020, liên quan đến việc không thể chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho công ty con và tình hình hoạt động của Công ty mẹ.

Những ý kiến ngoại trừ

Phía kiểm toán chỉ ra những ý kiến ngoại trừ tại BCTC hợp nhất năm 2019 vẫn tồn tại cho đến kỳ báo cáo bán niên 2020. Tại ngày 30/06/2020, kiểm toán không được tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho của Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình (công ty con) và không thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế. Theo đó, kiểm toán viên không đánh giá được tính hiện hữu và tính chính xác của giá trị hàng tồn kho hơn 20 tỷ đồng cũng như trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (nếu có).

Kiểm toán cũng không nhận được xác nhận vốn góp và BCTC của khoản đầu tư của Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình vào CTCP Granite Phú Yên tại thời điểm 30/06/2020 với giá trị 34.2 tỷ đồng. Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu có phải điều chỉnh tổn thất khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (nếu có) hay không.

Ngoài ra, LCM lỗ gần 244 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty chỉ có khoản đầu tư vào Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình. Công ty con này vẫn đang trong quá trình đầu tư dự án Khai thác vàng chưa đi vào hoạt động và khoản đầu tư vào công ty con này đang thua lỗ chưa xác định được khả năng thu hồi. Ngoài ra, Công ty tạm thời ngưng hoạt động kinh doanh chính là khai thác khoáng sản, chỉ hoạt động thương mại cầm chừng và vẫn đang tìm kiếm các lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với tình hình hiện tại. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của LCM.

LCM giải trình thế nào?

Về việc kiểm toán không được tham gia chứng kiến kiểm kê, LCM cho biết tại thời điểm kiểm kê, do địa hình, đường sá đi lại khó khăn trong những ngày mưa cục bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn (Hòa Bình) nên Công ty không thể bố trí cho đoàn kiểm toán tham gia chứng kiến kiểm kê. Sau khi thời tiết, đường sá thuận lợi trở lại, việc tham gia chứng kiến kiểm kê của kiểm toán cho mục đích lập và kiểm toán BCTC 2020 là hoàn toàn khả thi, theo đó sẽ không còn ý kiến ngoại trừ về vấn đề này trong BCTC kiểm toán tiếp theo của Công ty.

Về hoạt động, LCM đang tập trung vào việc đầu tư khai thác mỏ vàng của Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình nên hoạt động chính tại Công ty mẹ tạm thời gián đoạn, tuy nhiên các hoạt động kinh doanh khác vẫn bình thường và liên tục.

Ban điều hành cho biết Công ty đang tiếp tục nghiên cứu thị trường để đưa ra hướng đi mới, tìm kiếm các mặt hàng có thể tạo ra lợi nhuận, cam kết và đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của Công ty ở thời điểm hiện tại cũng như thời gian tới.

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang