Một doanh nghiệp gỗ hoãn trả cổ tức vì Covid

15-09-2020 14:30:00+07:00
15/09/2020 14:30 0
  •  

Một doanh nghiệp gỗ hoãn trả cổ tức vì Covid

Ngày 14/09, HĐQT của CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCoM: TMW) quyết định hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7% sang quý 1/2021.

Ban lãnh đạo của TMW cho biết do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ, vì vậy Công ty cần thêm thời gian để thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

Theo đó, HĐQT quyết định hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7% bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 28/05/2020 sang quý 1/2021.

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận (PPLN) năm 2019 và kế hoạch PPLN năm 2020 của TMW
Nguồn: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TMW

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, TMW dự kiến có doanh thu 65 tỷ đồng và lỗ 7.3 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang