Nam Việt (NAV) sắp đổi ghế CEO

07-09-2020 10:34:20+07:00
07/09/2020 10:34 0
  •  

Nam Việt (NAV) sắp đổi ghế CEO

HĐQT của CTCP Nam Việt (HOSE: NAV) vừa thông qua đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc của ông Tôn Thất Mạnh.

HĐQT của NAV vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Tôn Thất Mạnh kể từ ngày 01/10/2020.

Đồng thời, phía lãnh đạo NAV đã bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Khánh nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế ông Mạnh.

Về tình hình kinh doanh, sau nửa đầu năm 2020, NAV đạt lãi sau thuế hơn 8.4 tỷ đồng, tăng 118% so cùng kỳ. Động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ: Khoản thu tài chính trong quý 2/2020 tăng hơn 4 tỷ đồng phần lớn là tiền cổ tức từ CTCP Phát triển Sài Gòn và khoản thu tài chính khác tăng 600 triệu đồng.

Mặc dù vậy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của NAV trong 6 tháng đầu năm lại âm hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 11 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải trả tăng.

Năm 2020, NAV đặt kế hoạch doanh thu thuần gần như đi ngang nhưng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với thực hiện năm 2019. So với kế hoạch, NAV thực hiện được 34% chỉ tiêu doanh thu và 49% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản ở mức gần 177 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 56% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức hơn 75 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm.

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang