NKG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

21-09-2020 16:52:00+07:00
21/09/2020 16:52 0
  •  

NKG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thép Nam Kim như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200921_20200921 - NKG - BAO CAO THAY DOI SH NHOM CDL-KIM.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang