NKG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Kim Vietnam Growth Equity Fund

21-09-2020 16:53:00+07:00
21/09/2020 16:53 0
  •  

NKG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Kim Vietnam Growth Equity Fund

Kim Vietnam Growth Equity Fund báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thép Nam Kim như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200921_20200921 - NKG - BAO CAO THAY DOI SH CDL.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang