PIT: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30-09-2020 17:19:00+07:00
30/09/2020 17:19 0
  •  

PIT: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200930_20200930 - PIT - BB va NQ lay y kien co dong bang van ban.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang