PLX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

16-09-2020 17:49:00+07:00
16/09/2020 17:49 0
  •  

PLX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200916_20200916 - PLX - CBTT thay doi so luong cp co quyen bieu quyet dang luu hanh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang