Protrade gia hạn một khoản thu 183 tỷ đồng đến cuối năm

01-09-2020 10:23:38+07:00
01/09/2020 10:23 1
  •  

Protrade gia hạn một khoản thu 183 tỷ đồng đến cuối năm

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (Protrade, UPCoM: PRT) vừa thông báo về chủ trương gia hạn thu tiền từ việc hủy hợp đồng mua 4% cổ phần của CTCP Tân Thành đến ngày 31/12/2020. Tại BCTC hợp nhất bán niên, kiểm toán cũng có ý kiến ngoại trừ đối với khoản thu này.

Ngày 27/08, HĐQT của PRT đã thống nhất gia hạn tiền từ việc hủy hợp đồng mua 4% cổ phần của Công ty Tân Thành từ CTCP Hưng Vượng (cả 2 đều là công ty liên kết với PRT). Theo đó, khoản tiền thu gần 183 tỷ đồng sẽ được gia hạn đến hết năm 2020 (31/12/2020), lãi suất nợ gia hạn là 7.2%.

Được biết trong năm 2018, PRT đã mua lại 19% vốn điều lệ của Tân Thành thông qua các giao dịch sau:

  1. Nhận chuyển nhượng 1.92 triệu cp, tương ứng 4% vốn điều lệ của Tân Thành từ tay Hưng Vượng (HVC) với giá nhận chuyển nhượng 105,737 đồng/cp. Tổng giá trị hợp đồng đạt hơn 203 tỷ đồng.
  2. Nhận chuyển nhượng 7.2 triệu cp, tương ứng 15% vốn của Tân Thành từ ông Đặng Công Thanh với giá chuyển nhượng 105,737 đồng/cp, tổng giá trị hợp đồng đạt hơn 761 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành các giao dịch trên, tổng giá trị đầu tư và tỷ lệ lợi ích của PRT vào Tân Thành lần lượt là hơn 964 tỷ đồng và 49%. Trong năm 2019, vì các lý do khách quan, Hưng Vượng và ông Đặng Công Thanh đã có văn bản đề nghị hủy bỏ các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (đã hoàn thành) nêu trên.

Tại BCTC hợp nhất bán niên 2020 của PRT, kiểm toán chỉ ra khoản phải thu của các đối tác phát sinh từ giao dịch hủy các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Tân Thành trong năm 2019 với số dự tại cuối tháng 7/2020 là gần 418 tỷ đồng. Khoản thu này bao gồm phải thu ông Đặng Công Thanh 235 tỷ đồng (đã thu đầy đủ) và phải thu từ Hưng Vượng gần 183 tỷ đồng (chưa thu hồi). Kiểm toán không thể đánh giá được tính chính xác của các giao dịch này, khả năng thu hồi khoản phải thu tại Hưng Vượng cũng như ảnh hưởng của vấn đề nêu trên tại BCTC hợp nhất bán niên.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang