Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tác động gì đến định giá doanh nghiệp?

17-09-2020 13:16:12+07:00
17/09/2020 13:16 5
  •  

Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tác động gì đến định giá doanh nghiệp?

Trong một cuộc khảo sát nhà đầu tư và chuyên viên phân tích, 93% thành phần tham gia cho rằng chất lượng IR có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

IR Magazine tiến hành thăm dò ý kiến của các nhà quản lý quỹ và các chuyên viên phân tích trên toàn cầu về tác động của Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relation) tới quyết định của nhà đầu tư.

Kết quả khảo sát cho thấy cứ mỗi 10 thành viên trong cộng đồng đầu tư thì có tới 9 người sẽ sẵn sàng trả giá cổ phiếu cao hơn cho công ty có chương trình Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt – và trả giá thấp hơn đối với những công ty có IR dưới chuẩn, theo báo cáo The value of IR của IR Magazine. Cuộc khảo sát của IR Magazine thăm dò ý kiến của các nhà quản lý danh mục cũng như các chuyên viên phân tích trên toàn cầu.

Tính trung bình, 31% thành phần tham gia khảo sát cho rằng họ sẵn sàng thêm 5-10% cho mức định giá của một công ty có dịch vụ IR tốt.

Thú vị hơn, khoảng 6% thành viên sẵn sàng trả thêm 20% hoăc hơn cho công ty có IR tốt, trong khi 11% thành viên khác sẵn sàng trả thấp hơn 20% đối với những công ty có IR yếu kém.

Các chuyên viên phân tích bên phía bán (sell-side) là bên nhạy cảm nhất với hoạt động IR, trong đó 40% sẵn sàng trả thêm 10-15% cho mức định giá của công ty, trong khi chỉ có 32% chuyên viên phân tích và 34% nhà quản lý quỹ đồng ý trả mức này. Bên bán cũng sẵn sàng trả mức giá thấp hơn rất nhiều đối với công ty có hoạt động IR yếu kém.

Xét trong khu vực, kết quả khảo sát cho thấy những thành viên đến từ châu Á sẵn sàng trả giá cao hơn so với các khu vực khác nếu chất lượng IR tốt: 58% sẵn sàng trả thêm 10-15% hoặc hơn, trong khi chỉ có 26% ở khu vực thị trường mới nổi và 23% ở châu Mỹ sẵn sàng làm vậy. Các thành viên ở châu Á cũng sẵn sàng trả giá thấp hơn nhiều đối với công ty có IR yếu kém, trong đó 66% sẵn sàng trả thấp hơn 10-15% hoặc hơn, so với 39% của các thành viên tại thị trường mới nổi và 31% tại châu Mỹ.

* Quan hệ Nhà đầu tư (IR) trong bối cảnh Covid-19

Vũ Hạo (Theo IR Magazine)

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang