SVC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

09-09-2020 17:10:00+07:00
09/09/2020 17:10 0
  •  

SVC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200909_20200909 - SVC - CBTT thay doi SLCP co quyen bieu quyet dang luu hanh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang