TV2: Quyết định thay đổi niêm yết

10-09-2020 15:58:00+07:00
10/09/2020 15:58 0
  •  

TV2: Quyết định thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200910_20200910 - TV2 - Quyet dinh thay doi niem yet.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang