Bảo hiểm Bảo Long: Lãi trước thuế quý 3 hơn 48 tỷ đồng, nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm

24-10-2020 09:04:06+07:00
24/10/2020 09:04 1
  •  

Bảo hiểm Bảo Long: Lãi trước thuế quý 3 hơn 48 tỷ đồng, nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm

Trong quý 3/2020, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước. Song, nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán, Công ty có lãi trước thuế tăng 14%, đạt hơn 48 tỷ đồng.

Doanh thu phí bảo hiểm quý 3 đạt hơn 321 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ. Tuy nhiên, phí nhượng tái bảo hiểm quý 3 tăng 19% so cùng kỳ dẫn đến doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 3 chỉ tăng nhẹ 3%, đạt gần 230 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 2%, ghi nhận gần 162 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí bồi thường (57 tỷ đồng) và chi hoa hồng bảo hiểm cùng với chi phí khác (103 tỷ đồng).

Kết quả, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI tăng 6%, đạt gần 68 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 29% lên 30%.

Về hoạt động tài chính, BLI ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quý 3 đạt hơn 25 tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ. Đồng thời, BLI hoàn nhập hơn 5 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đã được trích ở quý 1/2020. Điều này dẫn đến lợi nhuận hoạt động tài chính quý 3 hơn 30 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ.

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng ở mức thấp, nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đáng kể nên lợi nhuận trước thuế của BLI tăng 14%, đạt hơn 48 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 38 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ.

Tính chung sau 9 tháng, BLI lãi trước thuế hơn 107 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ, do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 19% và 32%.

Năm 2020, BLI đặt mục tiêu đạt 74 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 12%, trong khi dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 24%, còn gần 40 tỷ đồng.

So với kế hoạch này, BLI đã vượt 188% chỉ tiêu lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm và vượt 168% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BLI âm gần 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 25 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tiền chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh.

Tính đến ngày 30/09/2020, quy mô tài sản của BLI không có nhiều biến động, ở mức gần 2,051 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, giảm mạnh nhất là tiền và các khoản tương đương tiền (-74%).

Nợ phải trả xấp xỉ đầu năm, chiếm 65% tổng nguồn vốn, chủ yếu nằm ở phần dự phòng nghiệp vụ gần 920 tỷ đồng, bao gồm dự phòng bồi thường và dự phòng phí chưa được hưởng.

Diễn biến giá cổ phiếu BLI từ đầu năm 2020 đến phiên 23/10/2020

Trên thị trường, sau khi vọt lên mức 9,300 đồng/cp hồi giữa tháng 5/2020, giá cổ phiếu BLI hiện đã giảm về 7,000 đồng/cp vào cuối phiên 23/10/2020, tỷ lệ giảm tương đương 25%. Thanh khoản cổ phiếu tương đối thấp, chỉ ở mức 1,887 cp/ngày trong gần 11 tháng qua.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang