Chứng quyền CSBT2001: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

23-10-2020 16:02:42+07:00
23/10/2020 16:02 0
  •  

Chứng quyền CSBT2001: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo điều chỉnh Chứng quyền.SBT.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CSBT2001) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201023_20201023 - CSBT2001 - CBTT Dieu chinh chung quyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang