Công ty mẹ SSI báo lãi quý 3 hơn 332 tỷ đồng, tăng 31%

19-10-2020 15:26:11+07:00
19/10/2020 15:26 0
  •  

Công ty mẹ SSI báo lãi quý 3 hơn 332 tỷ đồng, tăng 31% 

Theo Báo cáo tài chính công ty mẹ mới công bố của CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI), quý 3/2020, Công ty ghi nhận kết quả lãi sau thuế hơn 332 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ nhờ thị trường tiếp tục hồi phục và quy mô giao dịch tăng.

Quý 3/2020, SSI ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 906 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết, thị trường chứng khoán tiếp tục hồi phục trong quý 3, đã giúp SSI ghi lãi tích cực từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Ngoài ra, quy mô giao dịch của thị trường tăng mạnh đã kéo doanh thu môi giới của Công ty đi lên.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020 của công ty mẹ SSI
Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 3/2020 của SSI

Lãi từ tài sản tài chính FVTPL chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu quý 3, đạt hơn 323 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) là điểm sáng trong quý 3 của Công ty. Khoản này đạt hơn 68 tỷ đồng trong quý, gấp hơn 5 lần cùng kỳ.

Doanh thu môi giới của Công ty cũng tích cực trong quý 3 khi tăng 20% so với cùng kỳ, đạt hơn 177 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động cho vay margin lại kém sắc trong quý. Lãi từ cho vay, phải thu của Công ty giảm 35% so với cùng kỳ về còn hơn 117 tỷ đồng. Dư nợ margin của Công ty tính tới 30/09 cũng giảm 13% so với đầu năm về còn 4,588.5 tỷ đồng.

Về mặt chi phí, chi phí hoạt động trong kỳ của SSI tăng 18% so với quý trước do hầu hết các khoản mục đều tăng. Trong đó, chi phí tự doanh tăng 37% lên hơn 6 tỷ đồng; lỗ từ tài sản FVTPL ở mức hơn 113 tỷ đồng, tăng 22%; chi phí môi giới chứng khoán tăng 14% lên 147 tỷ đồng.

Với những diễn biến chính như trên, SSI báo lãi sau thuế công ty mẹ quý 3 đạt 332.3 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của SSI đạt gần 3,320 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Đây là mức doanh thu 9 tháng kỷ lục của SSI. Lãi sau thuế trong kỳ đạt 870.5 tỷ đồng, tăng 35%.

Tới cuối tháng 9, tổng tài sản của SSI ở mức 26,585 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Cơ cấu tài sản của Công ty chủ yếu nằm ở các khoản ngắn hạn, chiếm gần 80% tổng tài sản. Đáng chú ý, Công ty ghi nhận sự chuyển dịch lớn từ các khoản tài sản nắm giữ đến ngày đáo hạn sang tài sản FVTPL. Cụ thể, khoản mục tài sản FVTPL của SSI tại thời điểm 30/09/2020 ở mức gần 10,392 tỷ đồng, gấp 2.4 lần đầu năm; trong khi đó, khoản mục đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (đều là chứng chỉ tiền gửi) giảm hơn nửa xuống còn 5,302 tỷ đồng.

Trong các khoản tài sản FVTPL, chứng chỉ tiền gửi chiếm tới 8,115.8 tỷ đồng. Danh mục cổ phiếu và chứng khoán niêm yết có giá trị hợp lý gần 882 tỷ đồng. Một số cổ phiếu nổi bật như HPG, FPT, ELC, PLX, TDM, OPC… Công ty cũng đang nắm giữ gần 900 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.

Danh mục tài sản FVTPL của SSI tại thời điểm 30/09/2020
Danh mục tài sản AFS của SSI tại thời điểm 30/09/2020
Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 3/2020 của SSI

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang