DAS: Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

15-10-2020 14:17:00+07:00
15/10/2020 14:17 0
  •  

DAS: Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

.

Tài liệu đính kèm:
1.DAS_2020.10.15_7422bc3_TB_NGAY_DKCC_CHI_TRA_CO_TUC_2019.pdf
2.DAS_2020.10.15_98ff745_CBTT__NGAY_DKCC_VV_CHI_TRA_CT_2019.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang