DAS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21-10-2020 14:51:00+07:00
21/10/2020 14:51 0
  •  

DAS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAS của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/10/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/12/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, địa chỉ: 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1. quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 03/12/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân khi nhận tiền.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang