GDP là gì?

24-10-2020 21:00:00+07:00
24/10/2020 21:00 0
 •  

GDP là gì? 

Chắc hẳn thuật ngữ GDP đã được nhắc đến trên nhiều tin tức về tài chính. GDP là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng đánh giá được tốc độ phát triển kinh tế của một đất nước. Vậy ý nghĩa thực sự của GDP là gì?

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là gì?

 • Tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ tạo ra trên lãnh thổ một nước trong một thời kỳ nhất định.
 • Tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng tạo ra trên lãnh thổ một nước trong một thời kỳ nhất định.
 • Tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do các công dân trong nước sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định.
 • Tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra tại một thời điểm nhất định.

GDP (Gross Domestic Product) được hiểu là tổng sản phẩm quốc nội (tổng sản phẩm nội địa).
Xét về bản chất, GDP chính là tổng giá trị thị trường của tất cả các sản phẩm và dịch vụ thành phẩm của tất cả các đơn vị tập trung trong nền kinh tế của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định cụ thể. Giá trị này có thể được tạo ra bởi các công ty nước ngoài hay trong nước, miễn là thuộc lãnh thổ của quốc gia đó.

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) đo lường gì?

 • Đo lường thu nhập mà người Việt Nam tạo ra ở cả trong và ngoài nước.
 • Đo lường thu nhập tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Đo lường thu nhập của khu vực dịch vụ trong nước.
 • Đo lường thu nhập của khu vực sản xuất vật chất trong nước.

GNP (Gross National Product) là tổng sản lượng quốc gia (trong và ngoài nước). Có nghĩa là toàn bộ giá trị được công dân mang quốc tịch nước đó sản xuất ra trong khoảng thời gian cụ thể, không kể làm ra ở đâu (tính cả nguồn thu từ ngoài đất nước của công dân mang quốc tịch nước đó).

Mối quan hệ giữa GDP và GNP là gì?

 • GDP = GNP + Thu nhập ròng từ nước ngoài
 • GDP = GNP + Thu nhập từ nước ngoài
 • GNP = GDP + Thu nhập ròng từ nước ngoài
 • GNP = GDP + Thu nhập từ nước ngoài

GNP = GDP + Thu nhập ròng từ nước ngoài
Thu nhập ròng từ nước ngoài = Thu nhập từ các yếu tố xuất khẩu – Thu nhập từ các yếu tố nhập khẩu
Vì GNP bao gồm GDP và phần chênh lệch về tài sản từ nước ngoài nên GNP bình quân đầu người là thước đo tốt hơn về số lượng hàng hóa và dịch vụ mà mỗi người dân của một nước có thể mua được.
Còn GDP bình quân đầu người là thước đo tốt hơn về số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra tính bình quân cho một người dân.
Điều này giải thích vì sao các thống kê của Ngân hàng Thế giới thường đưa ra các ước tính về GNP, trong khi các nước tính bình quân đầu người lại dùng GDP.

 Trạng Chứng

FILI

Loading...

Tin cùng chuyên mục

×
vietstock logo
Về đầu trang