HNM: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020

12-10-2020 15:33:00+07:00
12/10/2020 15:33 0
  •  

HNM: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020

Tài liệu đính kèm:
1.HNM_2020.10.12_da30912_1065tb_20201009_1.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang