ICT: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20-10-2020 17:09:00+07:00
20/10/2020 17:09 0
  •  

ICT: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201020_20201020 - ICT - NQ&BB kiem phieu xin y kien DHDCD 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang