KGM: Chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CP XNK Kiên Giang

16-10-2020 08:42:00+07:00
16/10/2020 08:42 0
  •  

KGM: Chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CP XNK Kiên Giang

.

Tài liệu đính kèm:
1.KGM_2020.10.16_5a3da68_SO_2106_CBTTXNK_15102020.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang