MSB: Lãi trước thuế 9 tháng vượt kế hoạch, nợ xấu tăng 31%

22-10-2020 10:47:07+07:00
22/10/2020 10:47 3
  •  

MSB: Lãi trước thuế 9 tháng vượt kế hoạch, nợ xấu tăng 31%

Theo BCTC quý 3/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (OTC: MSB), lợi nhuận trước và sau thuế 9 tháng đầu năm của Ngân hàng tăng 57% và 53% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 1,666 tỷ đồng và gần 1,328 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, hoạt động chính của MSB đem về kết quả khả quan với gần 1,310 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 52% so với đầu năm.

Các khoản thu nhập ngoài lãi lại cho kết quả tăng trưởng không đồng nhất. Trong khi lãi thuần từ dịch vụ tăng 6% và lãi từ kinh doanh ngoại hối gấp 2.6 lần cùng kỳ thì lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 97% và lãi từ hoạt động khác giảm 63%.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động trong kỳ chỉ tăng 3% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 23% do đó lãi trước và sau thuế quý 3 của MSB tăng 39% và 38% so với cùng kỳ, đạt gần 692 tỷ đồng và hơn 553 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của MSB tăng đến 57% và 53% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 1,666 tỷ đồng và gần 1,328 tỷ đồng.

Với kế hoạch đạt 1,439 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2020, MSB đã vượt 16% so với chỉ tiêu đã đặt ra chỉ sau 9 tháng.

Chỉ số chi phí trên doanh thu (CIR) đã giảm đáng kể, còn 47% so với mức 53% của năm 2019. Tính riêng cho mảng ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn CAR tính theo Thông tư 41 đạt 10.61%. Số dư trái phiếu đặc biệt VAMC của Ngân hàng đã bằng 0 tại thời điểm 30/09/2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của MSB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của MSB

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của MSB tăng 6% so với đầu năm, đạt hơn 166,489 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt, vàng bạc, đá quý giảm đến 39% (1,511 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 30% (2,860 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 15% (73,430 tỷ đồng).

Về phần nguồn vốn kinh doanh, các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm 13% (20.8 tỷ đồng), tiền gửi và vay các TCTD khác tăng 20% (56,370 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng xấp xỉ đầu năm (80,029 tỷ đồng). Tỷ trọng CASA trên tổng tiền gửi khách hàng đạt gần 23%.

Một số chỉ tiêu tài chính của MSB tính đến 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của MSB

Về chất lượng nợ vay, tại ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu của MSB tăng 31% so với đầu năm, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn (gấp 2.4 lần) và nợ nghi ngờ (gấp 2.1 lần) tăng mạnh nhất. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của MSB tăng từ mức 2.04% hồi đầu năm lên mức 2.32%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/09/2020 của MSB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của MSB

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang