NAU: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08-10-2020 13:41:00+07:00
08/10/2020 13:41 0
  •  

NAU: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/10 – 05/11/2020
          - Địa điểm thực hiện: Số 360. Đặng Thai Mai, Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang