PHR báo lãi ròng quý 3 giảm 63%

28-10-2020 13:41:21+07:00
28/10/2020 13:41 0
  •  

PHR báo lãi ròng quý 3 giảm 63%

CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) công bố BCTC quý 3/2020 với lãi giảm 63% so với cùng kỳ, ở mức 165 tỷ đồng.

Trong quý 3, PHR báo doanh thu thuần giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 390.8 tỷ đồng. Nguyên nhân là do cùng kỳ, hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp có khoản ghi nhận 1 lần doanh thu và lợi nhuận.

Giá vốn hàng bán cũng ghi nhận giảm xuống còn 332.8 tỷ đồng trong quý 3 năm nay, giảm 16% so với cùng kỳ. Tuy giá vốn hàng bán có giảm nhưng vẫn ở mức cao so với doanh thu kéo lợi nhuận gộp giảm 70% so với quý 3/2019 về còn 58 tỷ đồng.

Phần lãi từ công ty liên doanh/liên kết của Công ty cũng giảm tới 60% so với cùng kỳ, gần 6 tỷ đồng. Phần lợi nhuận khác của Công ty cũng giảm tới 63% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 120 tỷ đồng.

Quý 3/2020 ghi nhận sự ngược chiều giữa chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24% từ 24.9 tỷ đồng trong quý 3 năm ngoái xuống còn 18.9 tỷ đồng trong quý 3 năm nay thì chi phí bán hàng lại có chiều hướng ngược lại khi tăng 7% từ 5.2 tỷ đồng lên 5.6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay trong quý 3 cũng tăng đột biến khi tăng gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả, Công ty báo lãi ròng quý 3 giảm tới 63% so với cùng thời điểm năm 2019.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2020 của PHR. Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2020 của PHR

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần giảm 24%, đạt mức 886.3 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi ròng tăng trưởng 15%, lên 701 tỷ đồng.

PHR ghi nhận tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm chủ yếu do lợi nhuận khác khi chỉ tiêu này tăng 46% so với cùng kỳ năm trước với mức 602.7 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận khác trong quý phần lớn đến từ khoản tiền bồi thường thực hiện dự án.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty, sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của PHR đã gấp gần 5 lần so với con số trong kế hoạch đề ra.

Tại ngày 30/09/2020 ghi nhận tổng tài sản của PHR tăng 4% so với đầu năm, đạt mức 6,107.8 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 13% xuống 2,837.1 tỷ đồng so với đầu năm. Tại thời điểm này, Công ty ghi nhận doanh thu chưa thực hiện là 1,570 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu nhận trước khi cho thuê KCN Tân Bình và sẽ được phân bổ dần vào kết quả kinh doanh.

Hà Lễ

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang