TPBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm gần 2,200 tỷ đồng trong năm 2020

28-10-2020 13:48:59+07:00
28/10/2020 13:48 0
  •  

TPBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm gần 2,200 tỷ đồng trong năm 2020

Ngày 26/10/2020, HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) đã thông qua các nội dung triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 điều chỉnh lần 2 đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Theo đó, TPBank sẽ tăng vốn điều lệ thêm hơn 1,811 tỷ đồng thông qua phát hành thêm 181.12 triệu cp phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời, Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng vốn gần 340 tỷ đồng thông qua phát hành 33.97 triệu cp phổ thông theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2020 của TPBank (ESOP).

Dự kiến sau 2 lần phát hành trên, vốn điều lệ TPBank sẽ tăng thêm gần 2,151 tỷ đồng, từ 8,566 tỷ đồng lên mức 10,717 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước và sau thuế của TPBank sau 9 tháng đầu năm tăng 26% so cùng kỳ, ghi nhận gần 3,023 tỷ đồng và gần 2,420 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch 4,068 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm 2020, TPBank đã thực hiện được 74% kế hoạch năm.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của TPBank tăng 18% so với đầu năm, lên mức 193,461 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu giảm 16%, trong khi các khoản lãi, phí phải thu tăng 39%, tiền gửi tại NHNN tăng 14%, tiền vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác giảm 8%. Đáng chú ý, cho vay khách hàng tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 110,340 tỷ đồng.

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của khách hàng tăng 18% so với đầu năm, lên mức 108,694 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 40%, ghi nhận 20,277 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, tính đến ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu của TPBank tăng đến 60% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 76%, nợ nghi ngờ tăng 82%, trong khi nợ có khả năng mất vốn tăng 27%. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của TPBank tăng từ mức 1.29% đầu năm lên 1.79%.

Diễn biến giá cổ phiếu TPB từ đầu năm 2020 đến phiên 28/10/2020

Trên thị trường, thị giá cổ phiếu TPB đang ở mức 23,450 đồng/cp (kết phiên sáng 28/10/2020), tăng hơn 11% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang