TPBank tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tăng vốn 2020

12-10-2020 13:19:03+07:00
12/10/2020 13:19 0
  •  

TPBank tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tăng vốn 2020

Đây là lần thứ 2 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) điều chỉnh kế hoạch tăng vốn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

* TPBank điều chỉnh kế hoạch tăng vốn năm 2020

Ngày 09/10/2020, TPBank công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn năm 2020.

Theo đó, TPBank trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 2,151 tỷ đồng thay vì 2,227 tỷ đồng như phương án điều chỉnh được nêu tại tài liệu lấy kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/08/2020.

Cụ thể, đợt 1, TPBank dự kiến tăng vốn thêm hơn 1,811 tỷ đồng thông qua phương án phát hành thêm 816.6  triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trong đó, TPBank sẽ phát hành 163.3 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định (từ năm 2019 trở về trước). Tỷ lệ thực hiện là 20% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cp tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 20 cp mới).

Phần còn lại, Ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 17.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ). Tỷ lệ thực hiện là 2.18% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 10,000 cp tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 218 cp mới).

Đợt 2, Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm gần 339.7 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng (ESOP) với tỷ lệ phát hành là 4.16%. Giá phát hành do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu. Số cổ phiếu được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa trong  vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu cả 2 đợt đều phát hành thành công, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng từ 8,566 tỷ đồng lên mức hơn 10,717 tỷ đồng.

Trước đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, TPBank chỉ dự kiến tăng vốn điều lệ từ 8,566 tỷ đồng lên 10,200 tỷ đồng trong năm 2020 thông qua phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang