TTE: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

30-10-2020 18:06:00+07:00
30/10/2020 18:06 0
  •  

TTE: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201030_20201030 - TTE - GIAI TRINH CHENH LECH KQKD QUY III.2020 CTY ME SO VOI CUNG KY 2019.pdf
20201030_20201030 - TTE - GIAI TRINH CHENH LECH KQKD QUY III.2020 HOP NHAT SO VOI CUNG KY 2019.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang