TV2: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC

27-10-2020 16:14:00+07:00
27/10/2020 16:14 0
  •  

TV2: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC

America LLC báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201027_20201027 - TV2 - BC thay doi SH CDL - America LLC.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang