VGC báo lãi ròng 9 tháng giảm nhẹ, tăng xây dựng cơ bản dở dang ở các dự án KCN

28-10-2020 19:00:00+07:00
28/10/2020 19:00 1
  •  

VGC báo lãi ròng 9 tháng giảm nhẹ, tăng xây dựng cơ bản dở dang ở các dự án KCN

Theo báo cáo hợp nhất mới công bố, Tổng Công ty Viglacera – CTCP (HOSE: VGC) có lãi ròng lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 ở mức 503.4 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3/2020, VGC ghi nhận doanh thu thuần giảm 10% so với cùng kỳ, xuống còn 2,291.5 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm 12% xuống còn 1,651 tỷ đồng trong quý 3 năm nay, dẫn đến lợi nhuận gộp của Công ty chỉ giảm nhẹ 4%, còn 641 tỷ đồng.

Kỳ này, VGC tiết giảm hầu hết các loại chi phí so với cùng kỳ như chi phí bán hàng (giảm 4%), chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 18%), chi phí tài chính (giảm 16%). Kết quả, lãi ròng quý 3 của VGC tăng trưởng 13%, đạt hơn 189 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của VGC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2020 của VGC

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, VGC ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế giảm lần lượt 10% và 8% so với cùng kỳ, đạt gần 693 tỷ đồng và hơn 561 tỷ đồng.

Như vậy, VGC đã thực hiện được lần lượt 85% và 92% so với kế hoạch 8,300 tỷ đồng doanh thu và 750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tính đến thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của VGC tăng 7% so với đầu năm, đạt 21,370 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả cũng tăng 12%, đạt mức 14,407 tỷ đồng.

Các khoản xây dựng cơ bản dở dang của Công ty tăng 41%, đạt 2,885 tỷ đồng. Xây dựng cơ bản dở dang ở các dự án Khu công nghiệp hầu hết đều tăng so với đầu năm.


Các khoản xây dựng cơ bản dở dang của VGC. Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VGC

Cuối tháng 9 năm 2020, VGC đón nhận sự bổ sung cho dàn nhân sự chủ chốt của Công ty. Cụ thể, ông Lương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (HOSE: GEX) và ông Nguyễn Minh Khoa, Giám đốc Công ty Kính nổi Viglacera sẽ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của VGC kể từ ngày 01/10/2020 sau khi CTHĐQT – ông Nguyễn Văn Tuấn kí quyết định bổ nhiệm ngày 28/09/2020.

Hà Lễ

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang