Vinachem lỗ nặng,  kiểm toán đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ

02-10-2020 08:59:14+07:00
02/10/2020 08:59 0
  •  

Vinachem lỗ nặng,  kiểm toán đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ

Nửa đầu năm, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) báo lỗ gần 860 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của Vinachem theo đó tăng lên mức gần 3,965 tỷ đồng. Không những thế, đơn vị kiểm toán còn đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của Tập đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vinachem giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 18,129 tỷ đồng. Vì vậy lãi gộp giảm 33%, còn gần 2,220, ghì biên lãi gộp giảm từ 16% xuống còn 12%.

Doanh thu giảm trong khi gánh nặng từ chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đã ngốn hơn 3,102 tỷ đồng khiến Vinachem ôm lỗ ròng gần 860 tỷ đồng.

Qua đó, lỗ lũy kế của Vinachem tại ngày 30/06/2020 tăng lên mức gần 3,965 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Vinachem tính đến ngày 30/06/2020 ở mức gần 52,038 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm 2020 chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền (2,458 tỷ đồng), hàng tồn kho (8,887 tỷ đồng) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (2,221 tỷ đồng) giảm.

Nợ phải trả của Vinachem chiếm 67% tổng nguồn vốn, tương đương gần 34,948 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn đang có dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại ngân hàng lần lượt ở mức hơn 14,689 tỷ đồng và gần 9,333 tỷ đồng.

Theo đơn vị kiểm toán, tại thời điểm 30/06/2020, dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại huyện Nongbok, Lào cùng với hợp đồng các bên liên quan của Tập đoàn đã dừng triển khai và đang thực hiện các thủ tục thanh lý.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 560,000 tấn/năm, dự án xây dựng công trình nhà máy sản xuất phân bón Diamon Photphat (DAP) số 2 và dự án mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc đã tạm bàn giao đưa vào sử dụng nhưng đến nay chưa được quyết toán dự án hoàn thành, hoạt động không hiệu quả.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, CTCP DAP số 2 – Vinachem chưa xử lý hết các tồn tại theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Bộ Công thương. Trong đó, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình không có khả năng thanh toán đầy đủ toàn bộ các khoản nợ vay và lãi vay đến hạn. Với các tài liệu được cung cấp, kiểm toán viên không đánh giá được ảnh hương của các vấn đề nêu trên đến báo cáo hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn.

Chưa dừng lại ở đó, tại thời điểm 30/06/2020, báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, CTCP DAP số 2 – Vinachem và CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc phản ánh nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn, lỗ lũy kế là âm vốn chủ sở hữu.

Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu tại thuyết minh số 37, đơn vị kiểm toán nhận thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, CTCP DAP số 2 –Vinachem và CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

“Chúng tôi không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về kế hoạch dòng tiền cho 12 tháng tới cũng như các bằng chứng cho thấy các đơn vị nêu trên có khả năng trở nợ cho các khoản đến hạn và đã quá hạn hay không. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu báo cáo tài chính bán niên của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, CTCP DAP số 2 – Vinachem và CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đang được hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn với giả định các đơn vị này sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không.

Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán độc lập, chung tôi chưa thu thập được báo cáo tài chính CTCP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét. Do đó, chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn.”, đơn vị kiểm toán cho hay.

Đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh rằng,một số khoản vay Ngân hàng của Vinachem đã quá hạn thanh toán. Trong đó, số dư nợ gốc quá hạn hơn 1,064 tỷ đồng và lãi quá hạn, lãi phạt chậm nộp tương ứng gần 609 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản vay là nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 1,760 tấn ure/ngày (560,000 tấn ure/năm) đã tạm bàn giao cho Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình quản lý, vận hành từ năm 2012 nhưng chưa được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang