VND báo lãi sau thuế công ty mẹ quý 3 gấp hơn 2 lần

22-10-2020 17:04:17+07:00
22/10/2020 17:04 1
  •  

VND báo lãi sau thuế công ty mẹ quý 3 gấp hơn 2 lần

Nhờ thị trường diễn biến tốt đã giúp CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) gia tăng lợi nhuận từ các khoản đầu tư và được hoàn nhập các khoản dự phòng do giảm giá của các quý trước. Bên cạnh đó, doanh thu từ môi giới và tư vấn đã giúp VND có một quý tích cực.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của VND
Nguồn: BCTC công ty mẹ của VND quý 3/2020

Theo báo cáo công ty mẹ, quý 3/2020, VND ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 27% so với cùng kỳ lên mức 506 tỷ đồng.

Trong quý 3, Công ty ghi nhận doanh thu tăng tích cực ở nhiều mảng. Doanh thu môi giới tăng 25% so với cùng kỳ lên gần 111 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tư vấn của Công ty cũng đạt gần 29 tỷ đồng, gấp hơn 6.7 lần cùng kỳ.

Công ty cũng ghi nhận lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) gấp đôi với cùng kỳ năm trước, đạt gần 165.5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) của Công ty cũng đạt gần 29 tỷ đồng, gấp 2.6 lần cùng kỳ.

Tuy vậy, mảng cho vay margin lại chịu kết quả sụt giảm so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu của VND ở mức 75 tỷ đồng, giảm gần 30%.

Mặt khác, chi phí hoạt động của Công ty lại giảm đáng kể trong quý 3 về còn 40.3 tỷ đồng, tương ứng giảm 45%. Chủ yếu do Công ty hoàn nhập dự phòng đối với các khoản tài sản tài chính FVTPL.

Trong quý 3, VND lãi sau thuế tăng 114% so với cùng kỳ, đạt hơn 252 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VND tăng hơn 24%, lên 1,373 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 446 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ.

Tới cuối tháng 9/2020, tổng tài sản của VND đạt mức hơn 13,411 tỷ đồng, tăng gần 16% so với đầu năm. Nguồn tăng tài sản chủ yếu đến từ các tài sản tài chính AFS (chủ yếu là trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi). Nợ ngắn hạn của Công ty cũng tăng 30% so với đầu năm lên mức 8,627 tỷ đồng.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang