VPBank: Lãi trước thuế quý 3 ‘đi lùi’, nợ xấu tăng 15%

22-10-2020 09:29:57+07:00
22/10/2020 09:29 1
  •  

VPBank: Lãi trước thuế quý 3 ‘đi lùi’, nợ xấu tăng 15%

Theo BCTC quý 3/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB), lợi nhuận trước và sau thuế quý 3 của Ngân hàng đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận gần 2,813 tỷ đồng và gần 2,252 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, hoạt động kinh doanh hợp nhất của VPBank hầu như không được khả quan. Hoạt động chính sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ, đem về gần 7,884 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Riêng lãi thuần từ dịch vụ (+33%) và lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (+27%) có tăng trưởng, còn lại các hoạt động ngoài lãi khác hầu như đều sụt giảm so với cùng kỳ như hoạt động kinh doanh ngoại hối (lỗ gần 127 tỷ đồng), hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh (lỗ gần 5 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác (-5%).

Kỳ này, chi phí hoạt động giảm 11% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ tăng 10% so với cùng kỳ, nên kết quả lợi nhuận trước và sau thuế của VPBank giảm nhẹ 2% và 1%, ghi nhận gần 2,813 tỷ đồngvà 2,252 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất của VPBank tăng 231% so với cùng kỳ, đạt gần 9,398 tỷ đồng và gần 7,517 tỷ đồng.

Như vậy so với kế hoạch 10,214 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2020, VPBank đã thực hiện được 92% sau 9 tháng.

Tính riêng cho ngân hàng mẹ, sau 9 tháng đầu năm, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế gần 6,207 tỷ đồng và 4,966 tỷ đồng, tăng 21% và 14% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của VPB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VPB

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản hợp nhất của Ngân hàng tăng 10% so với đầu năm, đạt hơn 413,892 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng 48% (5,121 tỷ đồng); tiền gửi và cấp tín dụng cho các TCTD khác tăng 34% (26,918 tỷ đồng); cho vay khách hàng tăng 8% (278,025 tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của khách hàng tăng 13% so với đầu năm, ghi nhận gần 241,658 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD khác giảm đến 56%, chỉ còn hơn 5,348 tỷ đồng. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác gấp 2.7 lần đầu năm, ghi nhận gần 124 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của VPB tính đến 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VPB

Về chất lượng nợ vay, tính đến ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu hợp nhất của VPBank tăng 15% so với đầu năm, ghi nhận hơn 10,147 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 15%, nợ nghi ngờ tăng 36%. Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của VPBank tăng từ mức 3.42% đầu năm lên 3.65%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/09/2020 của VPB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VPB

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của riêng ngân hàng mẹ tăng nhẹ từ mức 2.68% đầu năm lên 2.71%.

Phân tích chất lượng nợ vay ngân hàng mẹ VPBank tính đến ngày 30/09/2020
Nguồn: BCTC riêng lẻ quý 3/2020 của VPB

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang